Skupni imenovalec lektoriranja in Svetega pisma?

Friday, September 01, 2006

Skupni imenovalec lektoriranja in Svetega pisma?

Skupni imenovalec lektoriranja in Svetega pisma?

REFERENCE

Stara sem 28 let, po končani gimnaziji sem študirala slovenski jezik s književnostjo. Za mano je šest let lektoriranja; začela sem pri založbi Znamenja časa, kjer občasno še vedno sodelujem (v tej založbi je pred kratkim izšla moje "delo": knjiga Vesolja za sosednjimi vrati: poglavitni pogledi na svet, dokaj zahtevno gradivo tudi z vidika lektoriranja), se med študijem kalila v mariborski časopisni hiši Večer, sodelovala z društvom Šent, vseskozi pa seveda lektorirala diplomska in magistrska dela, s čimer lektor navadno tudi začne.

Lani maja sem se zaposlila v podjetju Lektoriranje, d. o. o. (nadomeščanje porodniške); pogodba se mi je iztekla letos in se preoblikovala v avtorsko, kar mi trenutno ustreza. Če sem prej lektorirala občasno, sem zdaj vsakodnevno, in tako osvojila tudi hitrost ter izrazje raznih strok in tudi publicistični jezik (študentski časopis Spekter in dijaški časopis Dijaški Spekter, strojniška publikacija IRT, razna navodila za uporabo, poljudne monografije (npr. moje delo Alkalizirajte ali umrite), priloge Kmečkega glasa, revija Vino in besedila mnogih drugih podjetij in ustanov).

Občasno sodelujem z založbo Smar-Team, in sicer pri njihovem projektu izdaje pravljic in detektivk izpod peres osnovnošolcev (z mojim delom so bili zelo zadovoljni). Pravkar se na izid pripravlja ameriška knjižna uspešnica What's so Amazing About Grace? avtorja Philippa Yanceyja, ki sem jo lektorirala za debi nove samozaložbe Noella Creation.

Vmes sem se poskusila v prevajanju iz angleščine in srbo-hrvaščine, za interne potrebe mladine, kar mi koristi predvsem pri lektoriranju prevodnih besedil (seveda predvsem iz angleščine); prepoznam denimo skladenjsko kalkiranost in neustrezno frazeologijo prevoda ter se trudim te napake odpraviti.

Lektorirati zame ne pomeni le preveriti, popraviti pravopis (pravilna stava ločil, velika/mala začetnica, prevzeto besedje, pisanje skupaj oz. narazen), in kategorije »očitnih«, »nižjih« slovničnih ravni (glasoslovje, oblikoslovje, besedotvorje) ter zakonitosti prepisovanja iz drugih latiničnih in nelatiničnih pisav, temveč biti pozoren tudi na nekoliko bolj »zakrite« prvine skladnje (npr. besedni red) ter prepoznavanje (napačne) dobesednosti prevodnega besedila. Skratka, trudim se, da prevodno besedilo zveni, kakor da bi ga napisal slovenski pisec. V ospredju mi je torej koherentnost besedila, tik za tem pa jezik, ki naj bo tak, da se ga ne opazi.

Naročniki mi besedila pošljejo prek spleta (e-pošte) in po tej poti jim lektorirano različico pošljem tudi jaz. Poleg interneta obvladam Word, pasivno (tj. za potrebe mojega dela) pa tudi Adobe, Excell, PowerPoint. Poleg aktivnega znanja angleščine in delno srbo-hrvaščine znam pasivno francoščino, nemščino in slovaščino. Seveda imam osnovne priročnike, kot so Slovenski pravopis, SSKJ (tudi v elektronski obliki), Veliki slovar tujk, nekaj dvojezičnih slovarjev (tudi v elektronski zbirki) ter nekaj enciklopedij in leksikonov (od splošnega Sovinega do nekaterih terminoloških). Podatke preverjam tudi prek spleta.

Naj omenim le še, da mi je to delo v resnično veselje in izziv. Sicer najbrž ne bi vztrajala v tem tako dolgo
in še uživala za nameček.


Skupni imenovalec lektoriranja in Svetega pisma?

LEKTORIRANJE

REFERENCE

Stara sem 28 let, po končani gimnaziji sem študirala slovenski jezik s književnostjo. Za mano je šest let lektoriranja; začela sem pri založbi Znamenja časa, kjer občasno še vedno sodelujem (v tej založbi je pred kratkim izšla moje "delo": knjiga Vesolja za sosednjimi vrati: poglavitni pogledi na svet, dokaj zahtevno gradivo tudi z vidika lektoriranja), se med študijem kalila v mariborski časopisni hiši Večer, sodelovala z društvom Šent, vseskozi pa seveda lektorirala diplomska in magistrska dela, s čimer lektor navadno tudi začne.

Lani maja sem se zaposlila v podjetju Lektoriranje, d. o. o. (nadomeščanje porodniške); pogodba se mi je iztekla letos in se preoblikovala v avtorsko, kar mi trenutno ustreza. Če sem prej lektorirala občasno, sem zdaj vsakodnevno, in tako osvojila tudi hitrost ter izrazje raznih strok in tudi publicistični jezik (študentski časopis Spekter in dijaški časopis Dijaški Spekter, strojniška publikacija IRT, razna navodila za uporabo, poljudne monografije (npr. moje delo Alkalizirajte ali umrite), priloge Kmečkega glasa, revija Vino in besedila mnogih drugih podjetij in ustanov).

Občasno sodelujem z založbo Smar-Team, in sicer pri njihovem projektu izdaje pravljic in detektivk izpod peres osnovnošolcev (z mojim delom so bili zelo zadovoljni). Pravkar se na izid pripravlja ameriška knjižna uspešnica What's so Amazing About Grace? avtorja Philippa Yanceyja, ki sem jo lektorirala za debi nove samozaložbe Noella Creation.

Vmes sem se poskusila v prevajanju iz angleščine in srbo-hrvaščine, za interne potrebe mladine, kar mi koristi predvsem pri lektoriranju prevodnih besedil (seveda predvsem iz angleščine); prepoznam denimo skladenjsko kalkiranost in neustrezno frazeologijo prevoda ter se trudim te napake odpraviti.

Lektorirati zame ne pomeni le preveriti, popraviti pravopis (pravilna stava ločil, velika/mala začetnica, prevzeto besedje, pisanje skupaj oz. narazen), in kategorije »očitnih«, »nižjih« slovničnih ravni (glasoslovje, oblikoslovje, besedotvorje) ter zakonitosti prepisovanja iz drugih latiničnih in nelatiničnih pisav, temveč biti pozoren tudi na nekoliko bolj »zakrite« prvine skladnje (npr. besedni red) ter prepoznavanje (napačne) dobesednosti prevodnega besedila. Skratka, trudim se, da prevodno besedilo zveni, kakor da bi ga napisal slovenski pisec. V ospredju mi je torej koherentnost besedila, tik za tem pa jezik, ki naj bo tak, da se ga ne opazi.

Naročniki mi besedila pošljejo prek spleta (e-pošte) in po tej poti jim lektorirano različico pošljem tudi jaz. Poleg interneta obvladam Word, pasivno (tj. za potrebe mojega dela) pa tudi Adobe, Excell, PowerPoint. Poleg aktivnega znanja angleščine in delno srbo-hrvaščine znam pasivno francoščino, nemščino in slovaščino. Seveda imam osnovne priročnike, kot so Slovenski pravopis, SSKJ (tudi v elektronski obliki), Veliki slovar tujk, nekaj dvojezičnih slovarjev (tudi v elektronski zbirki) ter nekaj enciklopedij in leksikonov (od splošnega Sovinega do nekaterih terminoloških). Podatke preverjam tudi prek spleta.

Naj omenim le še, da mi je to delo v resnično veselje in izziv. Sicer najbrž ne bi vztrajala v tem tako dolgo
in še uživala za nameček.


LEKTORIRANJE

REFERENCE

Stara sem 28 let, po končani gimnaziji sem študirala slovenski jezik s književnostjo. Za mano je šest let lektoriranja; začela sem pri založbi Znamenja časa, kjer občasno še vedno sodelujem (v tej založbi je pred kratkim izšla moje "delo": knjiga Vesolja za sosednjimi vrati: poglavitni pogledi na svet, dokaj zahtevno gradivo tudi z vidika lektoriranja), se med študijem kalila v mariborski časopisni hiši Večer, sodelovala z društvom Šent, vseskozi pa seveda lektorirala diplomska in magistrska dela, s čimer lektor navadno tudi začne.

Lani maja sem se zaposlila v podjetju Lektoriranje, d. o. o. (nadomeščanje porodniške); pogodba se mi je iztekla letos in se preoblikovala v avtorsko, kar mi trenutno ustreza. Če sem prej lektorirala občasno, sem zdaj vsakodnevno, in tako osvojila tudi hitrost ter izrazje raznih strok in tudi publicistični jezik (študentski časopis Spekter in dijaški časopis Dijaški Spekter, strojniška publikacija IRT, razna navodila za uporabo, poljudne monografije (npr. moje delo Alkalizirajte ali umrite), priloge Kmečkega glasa, revija Vino in besedila mnogih drugih podjetij in ustanov).

Občasno sodelujem z založbo Smar-Team, in sicer pri njihovem projektu izdaje pravljic in detektivk izpod peres osnovnošolcev (z mojim delom so bili zelo zadovoljni). Pravkar se na izid pripravlja ameriška knjižna uspešnica What's so Amazing About Grace? avtorja Philippa Yanceyja, ki sem jo lektorirala za debi nove samozaložbe Noella Creation.

Vmes sem se poskusila v prevajanju iz angleščine in srbo-hrvaščine, za interne potrebe mladine, kar mi koristi predvsem pri lektoriranju prevodnih besedil (seveda predvsem iz angleščine); prepoznam denimo skladenjsko kalkiranost in neustrezno frazeologijo prevoda ter se trudim te napake odpraviti.

Lektorirati zame ne pomeni le preveriti, popraviti pravopis (pravilna stava ločil, velika/mala začetnica, prevzeto besedje, pisanje skupaj oz. narazen), in kategorije »očitnih«, »nižjih« slovničnih ravni (glasoslovje, oblikoslovje, besedotvorje) ter zakonitosti prepisovanja iz drugih latiničnih in nelatiničnih pisav, temveč biti pozoren tudi na nekoliko bolj »zakrite« prvine skladnje (npr. besedni red) ter prepoznavanje (napačne) dobesednosti prevodnega besedila. Skratka, trudim se, da prevodno besedilo zveni, kakor da bi ga napisal slovenski pisec. V ospredju mi je torej koherentnost besedila, tik za tem pa jezik, ki naj bo tak, da se ga ne opazi.

Naročniki mi besedila pošljejo prek spleta (e-pošte) in po tej poti jim lektorirano različico pošljem tudi jaz. Poleg interneta obvladam Word, pasivno (tj. za potrebe mojega dela) pa tudi Adobe, Excell, PowerPoint. Poleg aktivnega znanja angleščine in delno srbo-hrvaščine znam pasivno francoščino, nemščino in slovaščino. Seveda imam osnovne priročnike, kot so Slovenski pravopis, SSKJ (tudi v elektronski obliki), Veliki slovar tujk, nekaj dvojezičnih slovarjev (tudi v elektronski zbirki) ter nekaj enciklopedij in leksikonov (od splošnega Sovinega do nekaterih terminoloških). Podatke preverjam tudi prek spleta.

Naj omenim le še, da mi je to delo v resnično veselje in izziv. Sicer najbrž ne bi vztrajala v tem tako dolgo
in še uživala za nameček.


Poskus

Preizkušam blog.